Strona glowna

Strona glowna

Husaria to polska jazda, która należy do autoramentu narodowego. Jest znana głowie z wielu zwycięstw na polach bitwy od XVI wieku do połowy XVIII wieku. Husaria była wykorzystywana do przełamywania sił nieprzyjaciela poprzez zadawanie rozstrzygających uderzeń w postaci szarż. Dzięki nietypowemu uzbrojeniu oraz taktyce walki husarię zalicza się do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii.ubezpieczenie samochodu on line

Husarię charakteryzowała nietypowa zbroja, wyposażenie, taktyka. Wyróżnia się ona bardzo spośród innych zarówno polskich, jak i zagranicznych formacji.

Strona glowna

Mimo że ich czas świetności przypada na XVI-XVIII wiek, to wzorowano się na nich dłużej i to nawet za granicą.

Obecnie nawet istnieją historyczne grupy rekonstrukcyjne, które wzorują się na husarii, wykonują stroje wzorowana na ich strojach, przebierają się w nich i przedstawiają sceny hist oryczne związane z bitwami husarii.

Artykuł napisany przez: www.jackmotors.pl/simson-cat-70.html