polska husaria po angielsku

polska husaria po angielsku

Innowacja i Opowiadanie

Jedną z umiejętności, które są określone jako krytyczne dla sukcesu w biznesie, jak i innowacyjności jest sztuką opowiadania.

Opowieść rozwija się chwycić uwagę ludzi, a także ich wyobraźnię. Dąży do komunikowania się, co narrator mówi w sposób, który angażuje słuchacza. W idealnej historii … jeden słuchu lub czytanie staje się jego częścią.

Często, gdy coś jest pomyślany, że jest naprawdę innowacyjny nie jest prawdziwa historia, żeby go wspierać. Nawet ze wszystkimi analizy rynku i badań trzeba jeszcze przeboleć początkowego ryzyka i odporności w celu zasobów.

polska husaria po angielsku

I to jest, gdy sztuka opowiadania może napędzać innowacje. Dokonywanie ludzie stają się częścią początku pokazując im się do końca w taki sposób, że mogą one postrzegają siebie jako części.

Innowacja jest znacznie więcej rozmowy, który jest moderowany, niż jest to proces być zarządzane. W tym sensie jest ona taka sama jak marketing. Mamy tendencję do zaakceptowania tego, co ludzie mówią o innowacje jest nieco tajemnicza, ale to naprawdę nie musi tak być.

Wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić, zaczyna się od sposobu myślenia. Albo, że możemy, albo że nie możemy. Uważamy, że można coś zrobić, albo że nie może.

polska husaria po angielsku

Gdy używamy naszą wyobraźnię do tworzenia nowych kombinacji możemy zawiesić wyrok w sprawie zasad, które są ustawione w miejscu wokół norm.

W celu doprowadzenia do czegoś zupełnie nowego (lub po prostu nowy do nowej grupy) korzyść przyjdzie w jaki sposób jesteśmy w stanie komunikować się nasze myśli … jak jesteśmy w stanie przekazać tego, co myślimy w ich umysłach, tak że mogą one ” własnego „je i zacząć myśleć nad nimi.

Ludzie zawsze będą bardziej prawdopodobne, aby dostrzec, że to, co myślisz jest możliwe i mniej prawdopodobne, aby wierzyć, że to, co ktoś ma na myśli to.

Artykuł napisany przez: najtańsza ubezpieczalnia oc