Husaria Sobieskiego

Husaria Sobieskiego

W czasach króla Jana III Sobieskiego husaria ustawiała się do walki w trzech szeregach. Ustawiali się oni w następującej kolejności:

Skrzydłowi – z prawej i z lewej strony chorągwi ustawiono dwóch towarzyszy. Mieli oni za zadanie utrzymać szyk udziału. W zależności od tego, czy jest potrzeba zjeżdżali oni do środka, aby ścisnąć szyk w ostatnich metrach szarży lub rozjeżdżali się, aby rozluźnić szyki.Verico Miało to chronić formację przed stratami w czasie ostrzału.

Chorąży – jego rolą jest opieka nas sztandarem chorągwi. W razie, gdyby sztandar został utracony rotmistrz lub hetman mógł skazać go na śmierć. Pod sztandarem zbierali się towarzysze i pocztowi, gdy szyk ulegał rozproszeniu.

Husaria Sobieskiego

Rotmistrz – to wyższa funkcja. Miał on zwyczaj stawać zwykle z boku chorągwi, aby prowadzić ją do ataku. Nie brał udziału w walce, a po rozpoczęciu szarży przesuwał się na tył i obserwował walkę. Towarzyszyli mu pocztowi oraz trębacze.

Porucznik – miał on swojego pocztowego i wraz z nim stawał po drugiej stronie chorągwi, aby czuwać nad wykonaniem rozkazów poleconych przez rotmistrza. Jeżeli został wytyczony, aby dowodzić rotą jego miejsce zajmował namiestnik .

Zajeżdżający – to towarzysze, których zadaniem było pilnowanie porządku z tyłu chorągwi. W razie gdyby ktoś z husarzy chciał uciec mieli go oni prawo zabić, aby uniknąć paniki.

Artykuł napisany przez: http://www.fizjosport.krakow.pl