Nazwa

Nazwa

Są dwie historie nazwy husarii. Obie są na tyle prawdopodobne, iż historycy nie wiedzą, która z nich może być prawdziwsza. windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/drzwi Jedna z nich wywodzi się od serbskiego usar lub gusar, co miało by znaczyć konnego wojownika, korsarza lub rozbójnika. Druga wywodzi się z języka węgierskiego huszar i jest połocczaninem dwóch węgierskich wyrazów: husz – dwadzieścia oraz ar – lenoo, czy dobra ziemskie.

Jednak nazwa lekkozbrojnych konnych zawiadowców pojawiła się już na przełomie tysiącleci w Bizancjum, a nazwa ta do Polski została przyjęta w związku z zaciągnięciem do wojska polskiego pierwszego husarza, który pochodził z terenów Serbii oraz Węgier.

Artykuł napisany przez: ubezpieczenie od kradzieży auta